De Mogelijkheden

De Mogelijkheden

Procederen of bemiddelen?
Boersema Van Veen Advocaten biedt het beste van de mogelijkheden om uw situatie aan te pakken. De ideale situatie bij een conflict of geschil is dat partijen er in onderling overleg uit komen. Wij kunnen u hierbij behulpzaam zijn. Echtscheidingsbemiddeling, waarbij u samen begeleid wordt door één advocaat is mogelijk. Theda Boersema is een door de Vfas opgeleide ervaren echtscheidingsbemiddelaar.

Misschien hebt u juist behoefte aan een advocaat die speciaal voor úw belangen opkomt en niet ook die van de andere partij. Ook in zo’n geval bestaat nog steeds de mogelijkheid om de zaak toch in onderling overleg te regelen. Wij zullen ons dan daarvoor inspannen zonder dat uw belangen daarbij uit het oog verloren worden.

Er kunnen echter situaties zijn die een andere meer doortastende aanpak vergen, waarbij het aankomt op snel ingrijpen en voortvarend procederen. Wij kunnen u dan terzijde staan. In overleg met u zal de meest efficiënte –de snelste en minst kostbare– weg gezocht worden om uw doel te bereiken. U kunt u zo profiteren van de meer dan 20 jaar ervaring in het procederen bij de rechtbank. Wij zijn doortastend en kunnen snel handelen.